Αυτός ο μετρητής παρέχει γενικές οδηγίες για την προσθήκη και την παρακολούθηση του υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) σε νερό και νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών αποστράγγισης. Είναι ένας καλός βοηθός πρότυπης εργασίας καθαρισμού με μέτριες συγκεντρώσεις νερού χλωρίνης.

δοκιμή υποχλωριώδους νατρίου CL-1

100,00$Τιμή
 • Feature:
  Fast, straightforward results
  Sodium hypochlorite (NaOCl) as the standard solution
  Large LCD screen easy to read

  Specification:
  Range: 0~1200ppm
  Resolution: 1ppm
  Accuracy(NaClO solution): 0~ 50ppm: +-2%+1d , 50~150 ppm: +/-3%+1d , 150~1200 ppm: +/-5%+1d
  Automatic Shutdown after 40 seconds of Non-Use
  Requires 1 CR3032 3V Lithium Batteries
  Size/Weight: 128*25*20mm, 35g

  Determine your NaOCl level
  Fresh fruit and vegetables packers: 50-150ppm
  Non-porous food contact surface: 100-200ppm
  Porous surfaces: 600ppm
  Floors and Walls: 1000ppm

  Safety Considerations
  NaClO concentrations that are too high can damage the product and harm employees.It is wise to wear protective clothing and eye covering when using NaClO solutions. Also, make sure that the area is well ventilated. Harmful chlorine gas can be producted if the solution falls below pH 4.0 or if the NaClO is used in hot water.

  Note
  It will take some time to determine how often you will need to check NaClO concentration and add more NaClO to your system. The first time you use the Chlorine meter, check concentration (ppm) levels frequently. If you find that the chlorine is being used up too quickly and you have lots of organic matter (dirts, residue etc.) in your wash water, consider changing the water more often. High levels of inorganic materials (such as iron) in water can alter ppm readings.
  Automatic Temperature Compensation (ATC) self-correcting takes one minute to complete.
  Probe close to container or surface, the mearsured value will be lower.

 • b-facebook

© 2014 by Sennotek Taiwan.   Emai: angelowan1234@gmail.com, Tel: +886-3-5301345, Fax: +886-3-5300401 Add: No. 516, Sec. 4, Junghwa Rd., Hsinchu, Taiwan